O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

Witamy na stronach PBG sp. z o.o.

 

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zakres oferowanych usług obejmuje zagadnienia poszukiwania i rozpoznania złóż surowców, wód podziemnych, badania geofizyczne dla projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, archeologii  i ochrony środowiska. 

Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych w kraju i za granicą. Oferujemy szeroki zakres metod pomiarowych. Posiadamy nowoczesny sprzęt do akwizycji danych geofizycznych, umożliwiający prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku.

Jesteśmy najstarszą firmą geofizyczną w Polsce (1950).


 

Witamy na stronach PBG sp. z o.o.
WIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI

 

Poszukujemy do pracy: geofizyk, geolog ...

 
BIULETYN INFORMACYJNY GEOFIZYKA
BIULETYN INFORMACYJNY GEOFIZYKA

 

W przygotowaniu nowy (13) numer biuletynu ...

 
FOTO GALERIA - PORTFOLIO
FOTO GALERIA - PORTFOLIO

 

Zobacz zdjęcia z prac terenowych ...

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław