O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

PŁYTKIE BADANIA SEJSMICZNE - MASW, TOMOGRAFIA SEJSMICZNA

 

 

Badania metodami sejsmiki inżynierskiej polegają na rejestracji i analizie sztucznie wygenerowanych fal sejsmicznych (akustycznych). Źródłem impulsowym nieniszczącym jest m.in. młot sejsmiczny. Odbite od podziemnych struktur fale sejsmiczne rejestrowane są przez geofony (czujniki drgań), umieszczone na powierzchni gruntu. Przebieg, czas rozchodzenia się fal i ich odkształcenie zależy od parametrów mechanicznych ośrodka związanych z litologią, stopniem zagęszczenia czy też stopniem zniszczenia jego pierwotnej struktury.

Badania sejsmiczne wykonujemy w kilku wersjach metodycznych, m.in.:

  • płytkie profilowania refrakcyjne
  • tomografia sejsmiczna
  • MASW (wielokanałowa analiza fal powierzchniowych)

ZASTOSOWANIA: GEOLOGIA INŻYNIERSKA

  • rozpoznanie stref spękań i rozluźnień podłoża gruntowego 
  • rozpoznanie głębokości i przebiegu podłoża skalnego
  • określenie miąższości skał osadowych
  • wykrywanie pustek, zapadlisk, kawern
  • badania zapór - wykrywanie spękań w podłożu i korpusie
  • rozpoznanie stref osuwiskowych, wyznaczenie głębokości i płaszczyzn poślizgu

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dotyczące usług  marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław