O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

BADANIA MAGNETYCZNE (MAGNETOMETRYCZNE)

 

 


Pole magnetyczne jest wszechobecne na naszym globie. Nieporównywalnie wcześniej przed człowiekiem pole magnetyczne  zaczęły wykorzystywać zwierzęta do orientacji przestrzennej i toru ruchu. Najczęściej odbywa się to poprzez postrzeganie (odczuwanie) drobnych zmian wartości pola magnetycznego. Cecha ta – zmiany pola magnetycznego – rejestrowane są przez człowieka za pomocą specjalistycznych przyrządów, np. magnetometrów  >>> zobacz więcej

Magnetometria należy do najdłużej stosowanych metod geofizycznych, zajmuje się pomiarami i analizą naturalnego pola magnetycznego Ziemi. Celem metody jest wyznaczenie i interpretacja anomalii magnetycznych. Anomalie te spowodowane są istnieniem w podłożu ciał anomalnych o różnych własnościach magnetycznych.

Pomiary magnetyczne są stosunkowo łatwą i szybką techniką badań. Prowadzone mogą być w wersji naziemnje, lotniczej i z powierzchni wody. 

 


ZASTOSOWANIA: SUROWCE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, ARCHEOLOGIA 

 • rozpoznanie tektoniki podłoża magnetycznie czynnego
 • wstępne rozpoznanie głębokiego podłoża dla poszukiwań naftowych
 • poszukiwanie złóż rud żelaza, surowców skalnych, wysadów solnych, żył kwarcowych
 • badania osuwisk
 • lokalizowanie podziemnych obiektów metalowe zbiorniki, niewybuchy, rury wodno-ściekowe
 • badania dla archeologii
  • prace terenowe: akwizycja danych magnetycznych
  • przetwarzanie i interpretacja danych, modelowania 2D/3D
  • bazy danych magnetycznych, obliczanie anomalii magnetycznych
  • mapy wynikowe - mapy anomalii magnetycznych; raporty
    

​​modelowanie grawinetryczno-magnetyczne   modelowanie grawinetryczno-magnetyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław