O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODY GEOFIZYCZNE

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

BADANIA MAGNETOTELLURYCZNE MT/AMT/CSAMT

wróć do METODY GEOFIZYCZNE

Metoda magnetotelluryczna MT to nieinwazyjna technika pomiarów naturalnego, zmiennego pola
elektromagnetycznego na powierzchni Ziemi, w celu wyznaczenia rozkładu oporności w ośrodku
geologicznym. Określenie oporności możliwe jest w przedziale głębokości od kilkudziesięciu metrów
do kilkudziesięciu kilometrów. Metoda magnetotelluryczna przydatna jest szczególnie na obszarach

o skomplikowanej budowie geologicznej. Badania magnetotelluryczne wykonujemy w różnych wersjach metodycznych:

 • sondowania magnetotelluryczne SMT
 • ciągłe profilowania magnetotelluryczne CPMT
 • sondowania/profilowania audio-magnetotelluryczne AMT (w wersji wysokoczęstotliwościowej)
 • sondowania/profilowania z kontrolowanym (sztucznym) źródłem wzbudzania CSAMT

Zastosowanie metody magnetotellurycznej:

 • rozpoznanie struktury i tektoniki badanego obszaru
 • badania dla poszukiwania ropy i gazu ziemnego
 • badania dla poszukiwania gazu łupkowego zobacz więcej
 • poszukiwania surowców mineralnych -  miedź, polimetale, sól kamienna, gips, siarka
 • poszukiwania wód podziemnych - pitnych, mineralnych termalnych zobacz więcej
 • monitoring podziemnych magazynów (naturalnych i sztucznych)

 

Sprzęt pomiarowy:
Posiadamy wielofunkcyjną aparaturę System2000.net firmy PHOENIX GEOPHYSICS,
do pomiarów magnetotellurycznych w wersji klasycznej MT/AMT (pole naturalne) i w wersji CSAMT 

(ze  sztucznie wzbudzanym polem elektromagnetycznym); do pomiarów metodą polaryzacji wzbudzonej IP
i sondowań TDEM. Nadajniki umożliwiają wykonywanie badań o dużym zasięgu głębokościowym.


Nasza oferta:

 • prace polowe (łącznie z pomiarami geodezyjnymi i techniką GPS)
 • processing i interpretacja danych
 • modelowania 2D/3D
 • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
   

Szczegółowe informacje dotyczące usług PBG: marketing@pbg.com.pl

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław