O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODYKA I SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

BADANIA GRAWIMETRYCZNE

 

badania grawimetryczne; grawimetr CG-5, Scintrex

 

Metoda grawimetryczna stosowana jest przy poszukiwaniach złóż surowców oraz jako rozpoznawcza lub uzupełniająca dla prac sejsmicznych dla poszukiwania ropy i gazu; rola badań grawimetrycznych sprowadza się do lokalizacji i rozpoznania struktur geologicznych, w których mogą znajdować się pułapki dla węglowodorów.

Badania grawimetryczne wykorzystywane są w różnych działach geologii, w tym do wykrywania podziemnych pustek lub lokalizowania starych wyrobisk w rejonach górniczych i pogórniczych
 >>> mikrograwimetria ZASTOSOWANIE: SUROWCE, HYDROGEOLOGIA, GEOFIZYKA INŻYNIERSKA

 • rozpoznanie głębokich struktur geologicznych
 • śledzenie elementów tektoniki, granic gęstościowo-litologicznych
 • poszukiwanie ropy i gazu - rozpoznanie struktur akumulacji węglowodorów
 • poszukiwanie złóż surowców, rozpoznanie stref złożowych
 • badania dla projektów hydrogeologicznych
 • badania geofizyczno-inżynierskie podłoża / obiektów hydrotechnicznych (mikrograwimetria)
   

W NASZEJ OFERCIE

 • akwizycja danych grawimetrycznych i mikrograwimetrycznych 
 • processing i interpretacja danych
 • modelowanie, wizualizacje; mapy, przekroje grawimetryczne
 • reinterpretacja danych archiwalnych


 

Interpretacja danych grawimetrycznych, mapa anomalii grawimetrycznych, modelowanie grawimetryczne 

interpretacja danych grawimetrycznychfragment mapy grawimetrycznejInterpretacja danych grawimetrycznych

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl  lub poprzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław