O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODY GEOFIZYCZNE SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

W NASZEJ OFERCIE

 

GEOFIZYKA POSZUKIWACZA   

Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych w kraju i za granicą, z których ogromna część dotyczyła rozpoznania złóż. Oferujemy szeroki zakres geofizycznych metod badawczych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy, umożliwiający prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku.  

 • poszukiwanie wód termalnych, mineralnych, leczniczych
 • poszukiwanie wód podziemnych pitnych, gruntowych 
 • poszukiwanie rud metali, surowców chemicznych, węgla, kruszyw
 • poszukiwanie ropy i gazu (złóż węglowodorów)  
 • poszukiwanie gazu łupkowego
 
 
 

PŁYTKIE BADANIA GEOFIZYCZNE - GEOFIZYKA INŻYNIERSKA, GEOFIZYKA ŚRODOWISKA

Oferujemy kompleksowe badania geofizyczne dla celów płytkiej prospekcji. Zakres usług obejmuje zagadnienia geologiczno-inżynierskie na potrzeby budownictwa - ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania obszarów dawnej i obecnej eksploatacji górniczej. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac
 • badania gruntu (podłoża) dla budownictwa 
 • badania dla projektów geotechnicznych 
 • badania dróg i podtorzy
 • badania skarp i osuwisk
 • badania wałów przeciwpowodziowych, zapór
 • badania sozologiczne, badania skażeń
 • badania dla archeologii i kryminalistyki

METODY GEOFIZYCZNE

 • pomiary georadarowe GPR
 • grawimetria i mikrograwimetria
 • konduktometria (pomiary elektromagnetyczne - konduktometryczne) PEM
 • magnetotelluryka A-MT/CSAMT
 • magnetyka
 • polaryzacja wzbudzona IP
 • profilowania TEM/TDEM
 • profilowania radiofalowe VLF (very-low-frequency)
 • sondowania geoelektryczne elektrooporowe SGE
 • sejsmika inżynierska: płytka tomografia sejsmiczna, płytka sejsmika refrakcyjna, MASW
 • spektrometryczna  analiza składu pierwiastków  w glebie, w stopach metali
 • tomografia elektrooporowa ERT


SPRZĘT POMIAROWY

 
 • System2000.net do pomiarów  A-MT/ CSAMT, IP i TDEM (Phoenix-Geophysics)
 • Grawimetry CG-5 / CG-5HT (Scintrex)  
 • Magnetometry ENVI PRO, ENVI-MAG/TOTAL FILED  (Scintrex)
 • Terrameter LSdo pomiarów  ERT, IP i SP (ABEM)
 • ARES Automatic Resistivity Systems do pomiarów ERT i IP (GF Instruments) 
 • TIPIX - ELREC PRO System do pomiarów SGE i IP (Iris Instruments)
 • ELMES ADG-4 System do pomiarów SGE (Elmes)
 • Georadar  SIR-20 (GSSI Inc.)
 • Konduktometr GEM-2 (Terraplus)
 • Konduktometr CDM (GF Instruments)
 • T-VLF System (Iris Instruments)
 • Sejsmografy TERRALOC  (ABEM)
 • Spektrometer ręczny XRF (EnviSense)
 • sprzęt geodezyjny 

 

OFERUJEMY

 • kompleksowe badania geofizyczne
  • badania terenowe 
  • processing i interpretacje danych geofizycznych
  • modeliowania, wizualizacje, inwersja 2D/3D
  • kompleksową interpretacje danych geofizycznych ​
  • reinterpretacje danych archiwalnych 

 


Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław