O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA BIULETYN GEOFIZYKA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

ZARZĄD i RADA NADZORCZA

 

MAŁGORZATA WALDOWSKA  Prezes Zarządu

ARKADIUSZ KRĘŻEL  Przewodniczący Rady Nadzorczej
ROMAN KARKOSIK   Członek Rady Nadzorczej
ANDRZEJ JASIŃSKI  Członek Rady Nadzorczej

 BIURO ZARZĄDU, SEKRETARIAT
tel. + 22 486 41 00; fax + 22 486 40 46
e-mail: biuro zarządu

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy  

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław