O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
REALIZOWANE PRACE WYBRANE REFERENCJE INNE PROJEKTY BIULETYN GEOFIZYKA

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

WYBRANE REFERENCJE

 

Agencja Nieruchomości Rolnych badania elektrooporowe SGE dla poszukiwania złóż kruszyw
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza WGGiOŚ badania grawimetryczne
AGP Metro Polska badania georadarowe na trasie budowy metra
Centre of Excellence for Geothermal Energy - PDPU badania magnetotelluryczne 2D/3D; projekt geotermalny
Coca-Cola HBC Hungary Ltd. badania magnetotelluryczne dla rozpoznania warstw wodonosnych
EFIR Energy sp. z o.o. badania magnetyczne i ERT dla rozpoznania złóż surowców  
EKO-WOD sp. z o.o. badania na odcinku wału powodziowego Odry
GeoDynamics WorldWide badania metodą sejsmiki pasywnej (podwykonawstwo)
GEOFIZYKA TORUŃ S.A. badania grawimetryczne 
GEOSPECTRUM S.C. badania sejsmiczne MASW
GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne badania ERT dla budowy drogi ekspresowej
HESSA Bielarnia sp. z o.o. badania MT i VLF dla poszukiwania wód termalnych 
HPC Harres Pickel Consult AG badania magnetotelluryczne dla rozpoznania struktur wodonośnych
Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w Likwidacji badania sozologiczne w obszarze składowisk odpadów przemyslowych

ION Geophysical GeoVentures badania magnetotelluryczne 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej OTKZ w Katowicach badania geofizyczne na wałach przeciwpowodziowych 
KELLER Polska sp. z o.o. badania mikrograwimetryczne dla zlokalizowania podziemnych pustek
KGHM Cuprum sp. z o.o. badania geofizyczne dla projektów poszukiwawczych 
KGHM Polska Miedź S.A. badania magnetotelluryczne i metodą polaryzacji wzbudzonej
KORAL s.r.o., SŁOWACJA badania magnetotelluryczne 
KREZUS S.A. badania elektrooporowe SGE dla projektu poszukiwania złota i boksytów
MH-GEO s.c. badania sejsmiczne MASW terenu pod farmy wiatrowe
MIDACH PPW sp.z o.o. rozpoznanie pustek pogórniczych - badania mikrograwimetryczne
Ministerstwo Środowiska badania magnetyczne / magnetotelluryczne
Mozów Copper sp. z o.o. badania magnetotelluryczne dla poszukiwania złóż rud miedzi 
NAFTA a.s., SŁOWACJA badania magnetotelluryczne dla przemysłu naftowego

OCULIS Energy sp. z o.o. zwiad terenowy (pre-seismic acquisition scouting)
Ostrzeszów Copper sp. z o.o. badania magnetotelluryczne dla rozpoznania złóż rud miedzi
PAN INDIA Consultants PVT Ltd. badania grawimetryczne i magnetyczne dla przemysłu naftowego 
Państwowy Instytut Geologiczny badania geofizyczne dla rozpoznania budowy geologicznej
PCC Silicum SA badania metodą tomografii elektrooporowej na złożu "Bukowa Góra"
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. badania grawimetryczne i magnetotelluryczne 

Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW sp. z o.o. badania geofizyczne ERT/PEM dna zbiornika wodnego
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Chocianowie badania geoelekryczne SGE dla poszukiwania wody
Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie badania grawimetryczne dla hydrogeologii
RELOPOL S.A. badania georadarowe dla potrzeb rozpoznania archeologicznego 
ROMGAZ S.A. Medias, Rumunia kompleksowe badania geofizyczne dla poszukiwania złóż węglowodorów
SORTPOL sp. z o.o. badania elektrooporowe ERT dla poszukiwania złóż kruszyw

Urząd Gminy Sarnaki badania elektrooporowe SGE dla poszukiwania wód podziemnych  
Urząd Gminy Zawoja badania magnetotelluryczne dla poszukiwania wód termalnych
Urząd Gminy Pokój badania magnetotelluryczne dla poszukiwania wód termalnych
Urząd Gminy Wymiarki badania elektrooporowe SGE dla poszukiwania wód podziemnych  
Urząd Miejski w Jaworznie rozpoznanie sozologiczne, badania geofizyczne ERT, konduktometria 
Urząd Miasta Kielce badania geofizyczne w historycznej kopalni rudy ołowiu
Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. badania magnetotelluryczne dla poszukiwania wód mineralnych
WAHA OIL Company, Libia badania grawimetryczne dla przemysłu naftowego
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
pomiary geodezyjne
i badania geotechniczne na wałach p.powodziowych
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu badania geoelektrooporowe SGE 

 

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

  • WYRÓŻNIENIE za usługę zastosowania nieinwazyjnych metod geofizycznych w archeologii (Targi GEOLOGIA)
  • GRAND PRIX za usługę zastosowania badań geofizycznych dla potrzeb rozpoznawania i monitorowania geo-zagrożeń (Targi GEOLOGIA)
  • GRAND PRIX w kategorii usługa za badania geofizyczne dla potrzeb poszukiwania i dokumentowania zasobów wód podziemnych i ich ochrony przed zanieczyszczeniami (Targi GEOLOGIA)
  • WYRÓŻNIENIE w kategorii usługa za kompleksowe badania geofizyczne metodą grawimetryczną i magnetotelluryczną wraz z kompleksową interpretacją danych geofizyczno-geologicznych dla potrzeb poszukiwań naftowych (Targi GEOLOGIA)

 


 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław