O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
WODY TERMALNE, MINERALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ GAZ Z ŁUPKÓW / SHALE GAS

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GAZ Z ŁUPKÓW / SHALE GAS

 

Oferujemy badania magnetotellurycznych dla celów poszukiwania gazu ziemnego typu shale gasMetoda magnetotelluryczna wykorzystywana jest dla określenia rozkładu oporności od powierzchni terenu do kilkunastu kilometrów w głąb. Oporność ośrodka geologicznego zależy głównie od litologii skał i rodzaju ich wypełnienia. W wyniku badań mozliwe jest określenie miąższości nisko oporowych warstw łupkowych. Ponadto, przy zastosowaniu badań magnetotellurycznych o wysokiej rozdzielczości lub profilowań ciągłych, można śledzić poziome zmiany oporności warstw. 

W NASZEJ OFERCIE

  • akwizycja danych MT; rekomendujemy badania w wersji T-MT oraz w szerokim przedziale częstotliwości, gwarantujące otrzymanie szczegółowej informacji geologicznej a także szybki i efektywny pomiar
  • processing dnaych; zarejestrowane przebiegi będą przedmiotem wielostopniowego processingu numerycznego
  • interpretacja danych MT; raport końcowy opracowywany jest w formie przekrojów i map, przedstawiających wyniki interpretacji. Raport zawiera także wnioski dotyczące charakterystyki geologicznej i prospekcyjnej na podstawie wyników interpretacji. 

   

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław