O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI

badania georadarowe gruntu

 

 

Oferujemy badania geofizyczne jako alternatywne lub uzupełnieniające dla projektów geotechnicznych. Metody geofizyczne znajdują coraz większe zastosowanie w rozpoznaniu wgłębnej budowy geologicznej.  Ze względu na jakość i rodzaj otrzymywanych informacji coraz szerzej wykorzystywane są dla celów geotechniki. Badania geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne oraz uzyskanie wiarygodnego obrazu szeregu parametrów badanego terenu, zwiększając ilość informacji o budowie geologicznej i umożliwiając wybór najlepszych lokalizacji dla wierceń geotechnicznych.


W NASZEJ OFERCIE:

  • badania georadarowe GPR, badania metodą tomografii elektrooporowej, płytkie nieinwazyjne badania sejsmiczne

 

ZALETY BADAŃ GEOFIZYCZNYCH

badania sejsmiczne gruntu

  • ciągłość danych w profilu pomiarowym - z odwiertów uzyskiwane są tylko dane punktowe
  • zagęszczenie danych pomiarowych - większa wiarygodność interpretacji geologicznej (nieporównywalne z danymi z pojedynczych odwiertów)
  • duża szczegółowość pomiarów, pozwalająca na śledzenie zmian parametrów fizycznych ośrodka, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym
  • głębokość prospekcji od kilkunastu centymetrów (GPR) do 80 m ppt
  • krótki czas badań w stosunku do wykonania otworów wiertniczych
  • badania nie naruszają struktury gruntu
  • badania prowadzone są bez ciężkiego sprzętu i bez konieczności wykonywania dojazdów
  • możliwość dotarcia w miejsca trudno dostępne dla ciężkiego sprzętu
  • niski koszt badań

 

Rozpoznanie budowy geologicznej metodami geofizycznymi i na podstawie odwiertów geotechnicznych >>>

rozpoznanie budowy geologicznej

 

 

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław