O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI

 

Oferujemy badania geofizyczne jako alternatywne lub uzupełnieniające dla projektów geotechnicznych. Metody geofizyczne znajdują coraz większe zastosowanie w rozpoznaniu wgłębnej budowy geologicznej.  Ze względu na jakość i rodzaj otrzymywanych informacji coraz szerzej wykorzystywane są dla celów geotechniki. Badania geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne oraz uzyskanie wiarygodnego obrazu szeregu parametrów badanego terenu, zwiększając ilość informacji o budowie geologicznej i umożliwiają wybór najlepszych lokalizacji dla wierceń geotechnicznych.


ZALETY GEOFIZYKI:

 • ciągłość danych w profilu pomiarowym (z odwiertów uzyskiwane są tylko dane punktowe)
 • zagęszczenie danych pomiarowych, zwiększające wiarygodność interpretacji geologicznej (nieporównywalne z danymi z pojedynczych odwiertów)
 • duża szczegółowość pomiarów, pozwalająca na śledzenie zmian parametrów fizycznych ośrodka, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym
 • głębokość prospekcji od kilkunastu centymetrów (GPR) do 80 m ppt
 • krótki czas badań w stosunku do wykonania otworów wiertniczych
 • badania nie naruszają struktury gruntu
 • badania prowadzone są bez ciężkiego sprzętu i bez konieczności wykonywania dojazdów
 • możliwość dotarcia w miejsca trudno dostępne dla ciężkiego sprzętu
 • niski koszt badań

W NASZEJ OFERCIE:

 • metody sejsmiczne:
  - MASW (wielokanałowa analiza fal powierzchniowych)
  płytka sejsmika refrakcyjna
  tomografia sejsmiczna
 • badania georadarowe GPR
 • tomografia elektrooporowa ERT
 • badania konduktometryczne

 

Rozpoznanie budowy geologicznej na podstawie badań geotechnicznych i metod geofizycznych

 

 

BADANIA GEOTECHICZNE - punktowy obraz profilu

 


BADANIA GEOFIZYCZNE

- ciągły obraz profilu pomiarowego
- duża ilośc danych pomiarowych
- krótki czas badań
- badania nie naruszaja struktury gruntu

 Okonturowanie utworów organicznych w obrębie profilu w miejscu posadowienia projektowanego obiektu


Grunty organiczne występują często w postaci ograniczonych przestrzennie ciał geologicznych,
co
niesie ryzyko pominięcia ich w trakcie wykonywania odwiertów czy sond geotechnicznych.
Duże zagęszczenie punktów pomiarowych w przypadku sondowań metodą geofizyczną:  sejsmiczną MASW pozwala na wykazanie obecności utworów słabonośnych, zalegających nawet w postaci niedużych obiektów.


 

 

Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław