O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI WYKRYWANIE ZAPADLISK, KAWERN

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI

badania georadarowe podłoża budowlanego

 

Oferujemy badania geofizyczne jako alternatywne lub uzupełniające dla projektów geotechnicznych. Metody geofizyczne znajdują coraz większe zastosowanie w rozpoznaniu wgłębnej budowy geologicznej -  ze względu na jakość i rodzaj otrzymywanych informacji coraz szerzej wykorzystywane są dla celów geotechniki.

Badania geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie geologiczne oraz uzyskanie wiarygodnego obrazu szeregu parametrów badanego terenu, zwiększając ilość informacji o budowie geologicznej i umożliwiając wybór najlepszych lokalizacji dla wierceń geotechnicznych.

Podstawową korzyścią wynikającą z przeprowadzenia rozpoznania geofizycznego jest szczegółowowść oraz ciągłość informacji geologicznej wzdłuż całego profilu - 
nieporównywalne z danymi z pojedynczych odwiertów geotechnicznych; 
 

badania georadarowe podłoża

ZALETY ZASTOSOWANIA GEOFIZYKI 

  • ciągłość danych wzdłuż profilu; z odwiertów uzyskiwane są tylko dane punktowe 
  • duża gęstość punktów pomiarowych = większa wiarygodność interpretacji geologicznej
  • szczegółowość pomiarów umożliwiająca śledzenie zmian parametrów fizycznych ośrodka
  • głębokość prospekcji od kilkunastu centymetrów (GPR) do ok. 80 m ppt
  • krótki czas badań w stosunku do wykonania otworów wiertniczych
  • badania nieinwazyjne,  nie naruszają struktury gruntu
  • badania prowadzone są bez ciężkiego sprzętu i bez konieczności wykonywania dojazdów 
  • możliwość dotarcia w miejsca trudno dostępne dla ciężkiego sprzętu
  • niski koszt badań

 

 

Rozpoznanie budowy geologicznej metodami geofizycznymi
i na podstawie odwiertów geotechnicznych 

rozpoznanie budowy geologicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania kontrolne warstw konstrukcyjnych odcinka drogi (georadar) 

 

 

 

 

 

   

    

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław