O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
WODY TERMALNE, MINERALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ GAZ Z ŁUPKÓW / SHALE GAS

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

POSZUKIWANIE ZŁÓŻ SUROWCÓW: METALE, SUROWCE CHEMICZNE, KRUSZYWA

 

Wykonujemy kompleksowe badania geofizyczne dla poszukiwania i rozpoznania złóż surowców mineralnych: rud metali, surowców chemicznych, metali szlachetnych, kruszyw naturalnych. Oferujemy metody geofizyczne szczególnie istotne zarówno na etapie wstępnego rozpoznania jak i dokumentowania złóż. Wyniki badań umożliwiają rozpoznanie budowy geologicznej oraz dostarczają informacji na temat anomalnego rozkładu parametrów fizycznych w ośrodku geologicznym, których obraz stanowi podstawę do efektywnych poszukiwań złóż. 

W NASZEJ OFERCIE

  • badania magnetyczne i grawimetryczne
  • badania magnetotelluryczne A-MT/CSAMT  >>> zobacz więcej
  • badania geoelektryczne elektrooporowe: SGE, ERT, IP
  • badania konduktometryczne i metodą VLF
  • akwizycja, processing i interpretacja danych
  • modelowania, wizualizacje, mapy, przekroje  
  • reinterpretacja danych archiwalnychrozpoznanie złóż surowców; badania elektrooporowe ERT 

rozpoznanie złoża kruszywa; badania elektrooporowe 

rozpoznanie złóż surowców; badania geofizyczne MT
 

rozpoznanie złóż kruszyw; badania SGE   badania geofizyczne SGE

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław