O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA GEOFIZYKA INŻYNIERSKA METODY GEOFIZYCZNE SPRZĘT POMIAROWY

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

GEOFIZYKA POSZUKIWAWCZA


Badania geofizyczne od ponad 60. lat stanowią nasz główny profil działalności. Zrealizowaliśmy kilka tysięcy projektów badawczych w kraju i za granicą, z których ogromna część dotyczyła rozpoznania złóż. Oferujemy szeroki zakres geofizycznych metod badawczych. Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy, umożliwiający prowadzenie prac na powierzchni terenu, w sposób niezagrażający środowisku. 

W NASZEJ OFERCIE: 

POSZUKIWANIE WÓD TERMALNYCH, MINERALNYCH / LECZNICZYCH   zobacz  więcej
Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie zastosowania badań geofizycznych dla poszukiwania
wód termalnych i mineralnych (m.in. prace w rejonie Cieplic, Polanicy-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Buska-Zdroju). W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy szereg projektów dla celów rozpoznania perspektywicznych stref występowania takich wód w Polsce i za granicą.
Oferujemy badania geofizyczne szczególnie istotne na etapie rozpoznania i identyfikacji stref tektonicznych stwarzających warunki prowadzenia wód termalnych wraz z interpretacją wyników badań i wskazaniem optymalnej lokalizacji wierceń. Posiadamy nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie prac na obszarach silnie zurbanizowanych, charakteryzujących się wysokim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych

POSZUKIWANIE WÓD PODZIEMNYCH  - PITNYCH, GRUNTOWYCH  zobacz więcej
Mamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych problemów hydrogeologicznych i poszukiwaniu wód gruntowych dla potrzeb budowy ujęć gminnych i miejskich w rozmaitych warunkach geologicznych. 

POSZUKIWANIE RUD METALI, WĘGLA, SUROWCÓW CHEMICZNYCH I KRUSZYW  zobacz więcej
Oferujemy metody geofizyczne szczególnie istotne w geologii złóż rud, zarówno na etapie wstępnego rozpoznania jak i przy dokumentowaniu złóż. Dysponujemy wysokiej klasy aparaturami pomiarowymi umożliwiającymi badania o dużym zasięgu głębokościowymDla celów rozpoznania złóż surowców skalnych i kruszyw naturalnych oferujemy badania elektrooporowe w kilku wersjach metodycznych, także płytkie badania sejsmiczne.

POSZUKIWANIE ROPY I GAZU - ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW  zobacz więcej 
Naszą specjalnością są badania geofizyczne metodą grawimetryczną i magnetotelluryczną dla określenia struktur perspektywicznych dla poszukiwań węglowodorów; metody te stosowane są jako rozpoznawcze i uzupełniające dla prac sejsmicznych prowadzonych dla poszukiwań ropy i gazu. Wykonujemy szczegółowe badania geofizyczne struktur uznanych za perspektywiczne dla poszukiwań węglowodorów wraz z kompleksową interpretacją geofizyczno-geologiczną 

POSZUKIWANIE GAZU ŁUPKOWEGO   zobacz więcej
Oferujemy badania geofizyczne - magnetotelluryczne dla celów poszukiwania gazu ziemnego typu shale gas. Metoda magnetotelluryczna umożliwia określenie miąższości niskoopornościowych warstw łupkowych oraz śledzenie poziomych zmian oporności elektrycznej warstw 

 


NASZA OFERTA

  • prace polowe, łącznie z pomiarami geodezyjnymi i techniką GPS
  • processing i interpretacja danych
  • modelowania, wizualizacje, mapy, przekroje, raporty
  • kompleksowa interpretacja geofizyczno-geologiczna
  • reinterpretacja archiwalnych danych geofizycznych
  • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac

 

Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław