O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
ZARZĄD i RADA NADZORCZA ZESPÓŁ HISTORIA SYSTEM ISO

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

ZESPÓŁ

 

MARCIN KRUPA  Dyrektor ds. realizacji projektów e-mail
MARCIN STEFAŃSKI Dyrektor ds. geofizyki e-mailGEOFIZYCY
Joanna FIGUŁA, Kierownik Zespołu e-mail

Stanisław MŻYK, Kierownik Zespołu  e-mail
Adam CYGAL, geofizyk e-mail
Adam KORYCZAN, geofizyk e-mail
Mikołaj KOZŁOWSKI, geofizyk e-mail
Anna KRET, geofizyk  e-mail
Grzegorz LEWIŃSKI, geofizyk  e-mail
Marek SADA, geofizyk  e-mailBHP
Michał GOCHNIO e-mail

KSIĘGOWOŚĆ
Monika KOBUS, 
Joanna Siwak e-mail

KADRY e-mail

 Informacje dotyczące usług pbg@pbg.com.pl  lub poprzez formularz kontaktowy  

 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław