O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
WODY TERMALNE, MINERALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ GAZ Z ŁUPKÓW / SHALE GAS

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

POSZUKIWANIE WÓD PITNYCH, GRUNTOWYCH - LOKALIZACJA UJĘĆ


geoelektryczne elektrooporowe SGE

 

Wykonujemy badania geofizyczne dla celów poszukiwania wód gruntowych dla potrzeb budowy ujęć gminnych i miejskich. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów hydrogeologicznych. Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac. 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym umożliwiającym prowadzenie badań w sposób nieinwazyjny z powierzchni terenu oraz specjalistycznym oprogramowaniem do interpretacji i opracowania wyników. 

 

W NASZEJ OFERCIESondowania geoelektryczne SGE dla rozpoznania struktur wodonośnych i lokalizacji nowych wierceń

przekrój geoelektryczny; sondowania SGE      przekrój geoelektryczny; sondowania SGE 

pomiary geoelektryczne SGE        pomiary geoelektryczne SGE

 

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub przez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław