O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWAWykonujemy pomiary geofizyczne dla prac ukierunkowanych na rozpoznanie warunków geologicznych podłoża budowlanego. Oferowane przez nas powierzchniowe, nieinwazyjne metody geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie ośrodka geologicznego, bez konieczności wykonywania kosztownych wierceń.

NASZA OFERTA:

 • przed-inwestycyjne badania gruntu zobacz też
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia budowli
 • ocena geozagrożeń dla stateczności obiektu
 • wykrywanie stref rozluźnień i osiadania gruntu
 • wykrywanie potencjalnych stref zawodnionych
 • wykrywanie podziemnych pustek i kawern 
 • lokalizowanie podziemnych obiektów - rury, beczki, przewody, stare fundamenty
 • badania podtorzy
 • badania nawierzchni betonowych
   
  • badania elekrooporowe
  • badania konduktometryczne
  • badania georadarowe
  • mikrograwimetria
  • badania sejsmiczne: MASW, tomografia sejsmiczna, profilowania refrakcyjne
    
 • prace terenowe
 • modelowania, przekroje, mapy, opracowanie końcowe
 • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
 • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych pracWykrywanie piwnic, podziemnych wykopów i fundamentów; metoda georadarowa

 

Przekroje georadarowe GPR obrazują strefy zmian parametrów fizycznych ośrodka geologicznego – naruszenia struktury gruntu
lub obecności w gruncie wkopanych obiektów

 

 

 

 

 

Na przekrojach georadarowych oznaczono miejsca występowania wkopanych obiektów
mogących stanowić przeszkodę dla prac budowlanych metodą mikrotunelingu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznanie budowy geologicznej terenu planowanej farmy wiatrowej

Na przekroju widoczny jest przebieg morfologii granicy geologicznej (biała przerywana linia) pomiędzy stropem margli i spągiem lessów oraz oboczne zmienności w obrębie samych lessów. Na podstawie pomiarów elektrooporowych (ERT) określono miąższości nienośnego nadkładu (lessy), który należało wybrać aby sięgnąć gruntu nośnego, co z kolei ułatwiło precyzyjne oszacowanie kosztów etapu fundamentowania wież wiatrowych.

 

Badania geofizyczne terenu projektowanej zapory; pomiary konduktometryczne

 

 

  

 

 

 

 

Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl


 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław