O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWA GEOFIZYKA DLA GEOTECHNIKI WYKRYWANIE ZAPADLISK, KAWERN

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

GEOFIZYKA DLA BUDOWNICTWAbadania georadarowe na terenie budowy metra

Wykonujemy badania geofizyczne dla prac ukierunkowanych na rozpoznanie warunków geologicznych podłoża budowlanego. Oferowane przez nas powierzchniowe, nieinwazyjne metody geofizyczne gwarantują szybkie i efektywne rozpoznanie ośrodka geologicznego, bez konieczności wykonywania kosztownych wierceń i wprowadzania ciężkiego sprzętu.
 

W NASZEJ OFERCIE

 • przed-inwestycyjne badania gruntu 
 • ocena geozagrożeń dla stateczności obiektów
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia budowli
 • badania obiektów hydrotechnicznych: wałów przeciwpowodziowych, zapór, zbiorników wodnych
 • wykrywanie stref spękań i rozluźnień gruntu
 • wykrywanie podziemnych pustek i kawern   mikrograwimetria
 • lokalizowanie podziemnych obiektów: rur, beczek, fundamentów
 • badania geofizyczne,tomografia elektrooporowa ERTbadania nawierzchni betonowych, dróg i podtorza
   

METODYKA 

 • badania mikro grawimetryczne
 • badania georadarowe GPR 
 • badania  konduktometryczne EM (elektromagnetyczne)
 • badania metodą tomografii elektrooporowej ERT
 • badania geoelektryczne elektrooporowe SGE
 • płytkie badania sejsmiczne: MASW, tomografia sejsmiczna, profilowania refrakcyjne
  • pomiary terenowe; interpretacja wyników; przekroje, mapy, raporty
  • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
  • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac

             

lokalizowanie podziemnych obiektów, badania georadarowe   

   badania gruntu; metody geofizyczne

 

badania geofizyczne dla budownictwa (pdf)

 Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub porpzez formularz kontaktowy

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław