O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOKONTAKT
WODY TERMALNE, SOLANKI WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ

Badania geofizyczne
dla projektów geotechnicznych

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla poszukiwań węglowodorów;
kompleksowe badania geofizyczne

Poszukiwanie złóż surowców -
rudy metali, surowce chemiczne, kruszywa

 

Badania magnetotelluryczne
dla poszukiwania gazu ziemnego
typu shale gas

Wykrywanie podziemnych pustek -
naturalnych i poeksploatacyjnych;
badania zapadlisk

 Rozpoznanie stref perspektywicznych
dla występowania
wód termalnych, mineralnych, solanek

 

POSZUKIWANIE WÓD TERMALNYCH, MINERALNYCH, SOLANEK


Wykonujemy badania geofizyczne dla rozpoznania i identyfikacji stref tektonicznych
stwarzających warunki prowadzenia wód, wraz z interpretacją wyników i wskazaniem optymalnych lokalizacji wierceń. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zastosowania badań geofizycznych dla celów poszukiwania wód termalnych, mineralnych i leczniczych m.in. prace wykonane w rejonie Cieplic Zdroju, Polanicy Zdroju, Dusznik Zdroju i Buska Zdroju. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy w Polsce szereg projektów dla celów rozpoznania perspektywicznych stref występowania wód termalnych i mineralnych na zlecenie jednostek samorządowych, firm i osób prywatnych oraz projekty zagraniczne.

W NASZEJ OFERCIE:

 • badania magnetotelluryczne - dla głębokiego rozpoznania  stref tektonicznych
 • badania elektrooporowe SGE/IP, VLF - dla weryfikacji i uściślenia przebiegu stref tektonicznych
 • badania grawimetryczne - dla określenia geologiczno-strukturalnych i tektonicznych warunków obszaru prowadzonych poszukiwań
 • interpretacja kompleksowa,  w nawiązaniu do danych geologicznych i otworowych - dla wytypowania stref perspektywicznych,
  wskazania optymalnej lokalizacji projektowanych wierceń oraz oszacowania zasobów eksploatacyjnych złoża

 • prace polowe - akwizycja danych
 • przetwarzanie i interpretacja danych; modelowania 2D/3D; interpretacja wyników
 • reinterpretacja danych archiwalnych
 • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
 • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl


PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław