O FIRMIEOFERTAGEOFIZYKA POSZUKIWAWCZAGEOFIZYKA INŻYNIERSKAPORTFOLIOPRACAKONTAKT
WODY TERMALNE, MINERALNE WODY PITNE, GRUNTOWE SUROWCE MINERALNE ROPA I GAZ GAZ Z ŁUPKÓW / SHALE GAS

Badania geofizyczne
dla budownictwa, geotechniki 
i ochrony środowiska

 Rozpoznanie struktur perspektywicznych
dla występowania złóż węglowodorów

 

Poszukiwanie i rozpoznanie
złóż surowców mineralnych 

 

Wykrywanie pustek skalnych
naturalnych i poeksploatacyjnych,
starych wyrobisk górniczych, tuneli

 

Rozpoznanie struktur wodonośnych, 
poszukiwanie wód pitnych i termalnych,
lokalizacja ujęć i odwiertów

 

 

POSZUKIWANIE WÓD TERMALNYCH I MINERALNYCH

Poszukiwanie i udokumentowanie wód termalnych / leczniczych, jest trudnym zadaniem geologicznym, wiążącym się z koniecznością wykonania głębokich i kosztownych wierceń. Dlatego w przedsięwzięciach związanych z tą problematyką nieodzowne jest zastosowanie metod geofizycznych, umożliwiających odpowiednie rozpoznanie budowy geologicznej i wskazanie perspektywicznych stref występowania tych wód. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zastosowania badań geofizycznych w geologii strukturalnej i rozpoznania stref tektonicznych stwarzających warunki prowadzenia takich wód. Interpretacja kompleksowa wyników badań geofizycznych - prowadzona w nawiązaniu do danych geologicznych i otworowych, stwarza możliwość wytypowania stref perspektywicznych - obszarów o najwyższym potencjale geotermalnym oraz wskazania optymalnych lokalizacji wierceń.

 

W NASZEJ OFERCIE

  • badania magnetotelluryczne 2D/3D - dla głębokiego rozpoznania  stref tektonicznych
  • badania geoelektryczne SGE - dla weryfikacji i uściślenia przebiegu stref tektonicznych
  • badania grawimetryczne - dla określenia warunków geologiczno-strukturalnych i tektonicznych obszaru poszukiwań
  • interpretacja kompleksowa,  w nawiązaniu do danych geologicznych i otworowych - dla wytypowania stref perspektywicznych i wskazania optymalnych lokalizacji odwiertów, studni i ujęć
  • prace polowe - akwizycja danych
  • przetwarzanie i interpretacja danych; modelowania 2D/3D; interpretacja wyników
  • reinterpretacja danych archiwalnych
  • wysoki standard metodyczny i interpretacyjny
  • profesjonalne doradztwo w zakresie projektowanych prac

wody termalne; badania magnetotelluryczne   wody termalne i mineralne; badania magnetotelluryczne  

   Informacje dotyczące usług marketing@pbg.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy
 

PBG sp. z o.o.

Biuro Zarządu:
f1.png  +22 486 41 00
f2.png  + 22 486 40 46
f3.png   e-mail
f4.png   ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Biuro w Krakowie:
f1.png  +12 269 04 21
f2.png   +12 269 04 21
f3.png   e-mail
f4.png ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków

Biuro  we Wrocławiu: 
f1.png kom. 602 170 319
f2.png + 22 486 40 46
f3.png  e-mail
f4.png ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław